Telefon
035-100 666
E-postadress
d.d@hemtjanstihalland.com
Öppettider
Måndag-fredag: 07-17

Våra tjänster

Välkommen till en varm och trygg omsorg

Vi på D & D Hemtjänst i Halland lägger stor vikt vid att du alltid ska träffa personal som du känner igen sedan tidigare. Hos oss får du en trygg omsorg av högsta kvalitet. Det är du som bestämmer hur hjälpen ska utformas. Hemtjänsten bedrivs på uppdrag av kommunen vilket innebär att du som är kund hos oss betalar samma avgift som hos kommunen.

Hemtjänstpersonalen

I verksamheten har vi utbildad personal som består av sjuksköterskor och undersköterskor. Vi erbjuder våra kunder en kontaktperson i samband med att uppdraget startar. Syftet med att ha en kontaktperson är att det ska ge en extra trygghet för den enskilde att kunna vända sig till denne. I planeringen ser vi till att varje kunds kontaktperson är den person som kommer vid besöken i den utsträckning det är möjligt.

Vi talar svenska, engelska, tyska, albanska och serbiska 

Kvalitet och kundnöjdhet

D & D Hemtjänst i Halland lämnar alltid en kundnöjdhetsgaranti på vårt arbetssätt. Är kunden inte nöjd med vårt arbetssätt ska kunden kontakta verksamhetschef. Klagomål hanteras och åtgärdas omgående därefter återkopplar verksamhetschef till kunden. Vi tar alltid upp frågeställningar som rör kvalitet på våra personalmöten för att förbättra den. 

Avvikelserapporter utreds på ledningsnivå och åtgärdas skyndsamt. På personalmöten diskuteras hur vi kan motverka att avvikelsen händer igen. Vi jobbar ständigt med hög kvalitet på alla områden genom uppföljning och utvärdering av våra tjänster.

© hemtjanstihalland.com All rights reserved.
Powered by Webgiant.se