Allden Hasku

VD och Verksamhetschef & Sjuksköterska

  • 035 - 100 666
  • Allden.hasku@hemtjanstihalland.com
Allden Hasku har en gedigen erfarenhet inom hälso-och sjukvårdsbranschen. Inom sjukhusvård, äldreboende och hemtjänsten. Allden läste det Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Redan som tonåring arbetade Allden inom vårdsektorn. Fortsatte utveckla sig inom vårdsektorn, läste till undersköterska och sedan till sjuksköterska med en pågående ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer och magisterutbildning i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Allden har utöver hälso- och sjukvård även arbetad som ekonomiansvarig, där han ansvarade för företagets ekonomi, redovisning och bokföring. Allden har mångårig erfarenhet inom vårdsektorn och tack vare det besitter han mycket kunskap gällande sjukvårdslagstiftning som hälso- och sjukvårdslagen HSL och socialtjänstlagen SoL.