Att kunna ta sig utanför hemmet för besök och aktiviteter höjer livskvaliteten avsevärt. För många kan det vara svårt att på egen hand ta sig iväg på till exempel fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet eller besöka en vän.

Om du behöver hjälp och stöd för aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning vara ett bra sätt. Genom D&D Hemtjänst i Halland AB kan du få en person med dig som hjälper till med sådant du har svårt att klara själv. Omsorgen omfattar utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på vårdcentral, bank eller butik.

Du kan ansöka om ledsagning som en insats från kommunen och då är den kostnadsfri men tidsbegränsad. Du kan även anlita oss direkt för ledsagning och köpa det som hushållsnära tjänster med rut-avdrag och då kan du själv bestämma hur många timmar du behöver.

Genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta är du alltid i goda händer.

I Halmstad och Laholms kommun samt Landskrona stad råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning beviljas för dig som har något funktionshinder – främst synskada, demens eller psykiskt funktionshinder. Ett funktionshinder som påverkar att du inte kan ta dig ut själv eller med hjälp av färdtjänst, och där det inte fungerar att få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter.

Köper du istället tjänsten direkt av oss med rut-avdrag finns inga krav. Du bestämmer själv hur många timmar du önskar.

Byte till oss

Du som redan har ledsagning men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till oss. För att byta till D&D Hemtjänst i Halland AB kan du kontakta oss så hjälper vi dig!