Om man behöver stöd och hjälp i hemmet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan man snart ansöka om hemtjänst via Halmstad och Laholms kommun samt Landskrona stad och välja oss som utförare. Vi väntar på godkännande som utförare det vill säga det slutgiltiga tillståndet från IVO. När ackrediteringsprocessen är genomgått och avslutat samt ett beslut om godkännande fattats av hemvårdsnämnden i respektive kommun kan vi starta vår verksamhet inom serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

När du har lämnat in din ansökan

När du har ansökt om hjälp utreder handläggaren dina behov. Oftast behöver handläggaren träffa dig och ibland behöver du skicka in kompletterande information som till exempel intyg eller utlåtande från en läkare, psykolog eller annan myndighet. Handläggaren informerar dig om du behöver komplettera din ansökan.

Handläggaren gör en bedömning om dina behov

Handläggaren gör en individuell bedömning av dina behov och prövar vilken hjälp du har rätt till enligt gällande lagstiftning. De lagar som styr vilket stöd du får är socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du får ett beslut på din ansökan

Handläggaren fattar ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Handläggaren informerar dig om du blir beviljad det du ansökt om.

När du blivit beviljad hjälp och stöd

När beslutet är klart skickas en beställning av dina beviljade insatser till en så kallad utförare. Beroende på vilken hjälp du har blivit beviljad kan utföraren vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Landskrona Stad.

Du kommer kunna ha möjlighet att lämna in önskemål om vilken utförare du föredrar. Blanketten val om utförare för Landskrona stad finner du till vänster om dig. Ladda ner båda två blanketter och fyll i ´´Ansökan om insatser
– enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet 1§ (SoL)´´ och ´´Val av utförare av hemvård´´.

Uppföljning och ändrat beslut

Om ditt behov förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära att de beviljade insatserna ökar eller minskar i omfattning. Även om behovet inte har förändrats följer handläggaren upp beslutet regelbundet för att säkerställa att dina behov blir tillgodosedda.

Hjälp när du lämnar sjukhuset

I samband med utskrivning från ett sjukhus kan du behöva ansöka om att få stöd och hjälp på olika sätt i vardagen, med sådant som inte är sjukvårdsinsatser, hjälpmedel eller sjukgymnastik.

Det kan handla om hjälp från hemtjänst, trygghetslarm eller i undantagsfall korttidsboende.

Om du återvänder till hemmet för att där ansöka om insatser som inte behöver påbörjas brådskande, blir du istället kontaktad av din biståndshandläggare. Eftersom insatserna inte behöver påbörjas brådskande bokas ett möte, snarast och i mån av tid.

Vad kan jag få hjälp med?

Servicetjänster

 • Städning
 • Sällskap på promenader
 • Lättare matlagning
 • Social samvaro
 • Hjälp att utföra ärenden.

Personlig omsorg

 • Dusch, förflyttningar
 • Tillsyn
 • Avlösning i hemmet för anhöriga
 • Ledsagning
 • Kontroll av hjälpmedel
 • Hemvård

Ledsagning kan vara till exempel att vi tillsammans går till apoteket, eller att vi följer med dig till doktorn. Personlig omsorg kan också vara att vi hjälper dig att klä på dig, eller att ta din medicin.

Mer hjälp?

Önskar du mer hjälp än det kommunen beviljat dig? Det ordnar vi gärna. Läs mer om våra hushållsnära tjänster här.

Vad kostar hemtjänst hos D & D Hemtjänst i Halland AB?

Prissättningen är densamma, oavsett om du väljer privat hemtjänst hos oss eller kommunens hemtjänst.

Hur kommer jag kunna göra för att få hemtjänst i Landskrona?

Du kan ladda ner och fylla i blanketten för ansökan om hemtjänst i Landskrona. På blanketten hittar du adressen dit du ska skicka den. Blanketten finner du på vänster sida inom kort.

Om du hellre vill få ansökningsblanketten hemskickad kan du ringa Landskrona stad på telefonnummer 0418-47 00 00. Be att få tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorg.

Hur kommer jag kunna göra för att välja D & D Hemtjänst i Halland AB när ni har startat?

Du kan kryssa i rutan för D&D Hemtjänst i Halland AB på ansökningsblanketten för hemtjänst i Landskrona inom kort.

Du som har hemtjänst idag men inte är nöjd kan byta till oss, mejla eller ring oss på telefonnummer 035-100 666 så hjälper vi dig.

Hur är personalen hos D & D Hemtjänst i Halland AB?

Personalen som besöker dig gör det med respekt för att det är ditt hem. Ditt hem är även deras arbetsplats och de behöver ha en bra arbetsmiljö när de är där. Personalen får inte ta emot gåvor eller pengar av dig. De får inte heller låna pengar eller köpa något av dig.

Personalen du möter är ansvarstagande och har hög kompetens. De stöttar dig i att vara så aktiv och självständig som möjligt i vardagen, där du gör det du kan.

Omsorg på modersmålet betyder trygghet och ger också möjlighet till bättre vård då kunden bättre kan uttrycka sina önskemål och behov. D & D Hemtjänst i Halland AB strävar efter att den enskilde kunden ska få hjälp av personal som talar den enskildes modersmål. Vår personal talar Svenska, Engelska, Tyska, Albanska och Serbiska.

Kan jag få hjälp på natten?

Hemtjänstverksamhet bedrivs dag- och kvällstid (07:00-23:00) men alla tre kommuner har en nattpatrull som gör hembesök om du beviljas natt tillsyn. Du kan också ansöka om ett larm, som beviljas av handläggare i kommunen.

Hur är maten hos D & D Hemtjänst i Halland AB?

Vi lagar framför allt mat hemma med kunderna. Matlagning hemma gör att det doftar gott och ger en känsla av hemtrevnad. Vi försöker också ordna så att vi kan hjälpa till om någon vill baka. Många äldre kan behöva uppmuntras att äta och vi försöker skapa en trevlig stund kring måltiden och sätter oss gärna ner tillsammans med den som äter.

Vi kan också ordna matlådor genom kommunens kök eller en restaurang för den som önskar.