Den som vårdar en anhörig eller närstående har ofta lite tid över för sig själv och egna intressen. Avlösning eller anhörigstöd som det även kallas, kan både du som vårdar en sjuk make/maka, sambo eller partner få beviljat av kommunen för att ha möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över omsorgen under en begränsad tid. Insatsen ansöker du om hos kommunen. Du kan även beställa avlösning som en hushållsnära tjänst direkt av oss om tiden kommunen beviljat inte täcker alla dina behov.

D&D Hemtjänst i Halland AB erbjuder kvalificerad avlösning så att du får möjlighet att komma ifrån en stund för egna aktiviteter som fyller på din energi. Du kan alltid känna dig trygg i att din närstående är i goda händer genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta.

Avlösning för personer över 65 år är avgiftsfri i de flesta kommuner.

I Halmstad och Laholms kommun samt Landskrona stad råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser.

När ackrediteringsprocessen är genomgått och avslutat samt ett beslut om godkännande fattats av hemvårdsnämnden i respektive kommun har du möjlighet om du vill att D&D Hemtjänst i Halland AB ska hjälpa dig tala om det för din biståndshandläggare i respektive kommun.

Vem kan få avlösarservice?

En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning. I biståndsbeslutet anges hur många timmar avlösning per månad som den enskilde har rätt till. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen.

Byte till oss

Du som redan har avlösarservice men inte är nöjd med din nuvarande utförare kommer kunna byta till oss så fort ackrediteringsprocessen är genomgått och avslutat samt ett beslut om godkännande fattats av hemvårdsnämnden i respektive kommun.