Telefon
035-100 666
E-postadress
d.d@hemtjanstihalland.com
Öppettider
Måndag-fredag: 07-17

Nyheter

Nyheter

Nu har vår VD Allden Hasku avklarat sin utbildning. Vi önskar honom ett stort lycka till i framtiden!

Allden gick från undersköterska till sjuksköterska, egen företagare och nu chef (Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer).

Vad har utbildningen gett dig?

– En helhetssyn, skulle jag säga. Det har många i mitt umgänge sagt också, att jag har fått en ökad helhetssyn. Kursen har även gett mig kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med etik och värdegrundsfrågor. I kursen tog man även upp lagstiftningen på området samt styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Allt med målet om god kvalitet för den äldre personen.

Hur ser du på ditt yrkesliv framöver?

– Jag tänker att jag jobbar på nu ett tag till som konsultsjuksköterska och sedan får vi se. Jag är även i slutspurten av min magisterutbildning i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Mitt mål är att erhålla mitt magisterexamen inom kort och därefter implementera den teoretiska kunskapen i praktiken.

Du har arbetat 100 procent parallellt med din utbildning, hur har det gått?

– Det har varit mycket emellanåt, inte minst sedan vi startade D & D Hemtjänst i Halland. Jag gillar att ha mycket att göra så det har gått bra.

D & D Hemtjänst i Halland är godkända av IVO👏🏼

För att få bedriva privata verksamheter inom vård och omsorg behövs ett tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Sedan 1 januari 2019 har nya regler trätt i kraft, dessa ställer högre krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar än tidigare.

Nu är det alltså klart att vi på D & D Hemtjänst i Halland har fått vårt tillstånd godkänt från IVO!

Vi ser detta som ett erkännande av vår verksamhet, att vi bedriver den med god kvalitet och säkerhet inom alla områden som krävs.

I beslutet skriver IVO att de bedömer oss på D & D Hemtjänst i Halland som lämpliga att bedriva hemtjänstverksamhet då bolagets företrädare har bred erfarenhet från hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialt arbete och relevant utbildning. IVO bedömer även att vi på D & D Hemtjänst i Halland har förutsättningar att anlita den personal som krävs för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.

D & D Hemtjänst i Halland välkomnar tillståndet och vi fortsätter jobba hårt och med glädje för att ständigt höja ribban för kvalitén inom hemtjänsten.


Se hit, hör upp och lyssna noga nu!

Två sjuksköterskor har gått ihop – ett lyft för Halmstad kommun. Tidigare konkurrerade de om sjuksköterskeuppdrag. Nu har Allden Hasku och Jeton Ismajli som är sjuksköterskor istället inlett ett samarbete och startat ett helt nytt aktiebolag HallandsCare24 som med gemensam kraft ger Halmstad kommun ett lyft. Vi är stolta och glada över att erbjuda Halmstad kommun sjuksköterskor fördomsfritt med fokus på kompetens, erfarenhet och potential.

Vårt samarbete

Vårt samarbete började med att vi träffades på sjukhuset i Halmstad, pandemiavdelningen. Ganska snabbt insåg vi att båda hade flera gemensamma nämnare, båda är sjuksköterskor, egen företagare och att vi båda vill bidra med och utveckla hälso- och sjukvården i framtiden. Syftet med vårt samarbete är att skapa en attraktiv arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden för sjuksköterskor. Att arbeta för HallandsCare24 innebär att du arbetar för en av våra uppdragsgivare, du styr din tid och väljer var, när och hur du vill jobba. Du som sjuksköterska är en del av lösningen för att vården skall bedrivas på ett bättre sätt. Det innebär också att du gör stor skillnad för patienter och arbetsgivare. HallandsCare24 har som mål att växa genom att vara en attraktiv arbetsgivare, med bra anställningslösningar, erbjuda anpassade uppdrag för sjuksköterskor och följa kollektivs enliga avtal.

Jeton Ismajli

Jeton Ismajli läste det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ekonomi på gymnasiet. Efter studenten började Jeton jobba inom vårdomsorgen. Här upptäckte jag glädjen i att ta hand om människor och utvecklade mitt intresse för medicin, säger Jeton Ismajli. Han inspirerades av sjuksköterskorna på sin arbetsplats och bestämde sig för att bli sjuksköterska. Jeton examinerade 2010 som sjuksköterska vid Jönköpings hälsohögskola och läste vidare till Astma/KOL- och allergisjuksköterska på Högskolan i Kristianstad. Jeton har en lång och bred erfarenhet inom hälso- och sjukvårdens alla delar, primärvården, slutenvården, äldrevården och hemsjukvården. De senaste åren har Jeton jobbat som frilansande sjuksköterska via sitt företag Diamant Care AB. Där han även ansvarar för företagets ekonomi, redovisning och bokföring. Jag försöker oftast se situationer från ett helhetsperspektiv, försöker se möjligheter i stället för hinder samt våga möta varje individ där den befinner sig, säger Jeton Ismajli.

Allden Hasku

Allden Hasku har en gedigen erfarenhet inom hälso-och sjukvårdsbranschen. Inom sjukhusvård, äldreboende och hemtjänsten. Allden läste det Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Redan som tonåring arbetade Allden inom vårdsektorn. Fortsatte utveckla sig inom vårdsektorn, läste till undersköterska och sedan till sjuksköterska. Allden har genomgått en ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30HP och har en pågående magisterutbildning i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60HP. Allden har utöver hälso- och sjukvård även arbetat som ekonomiansvarig, där han ansvarade för företagets ekonomi, redovisning och bokföring. Allden är en driven entreprenör och är delägare i D & D Hemtjänst i Halland AB. Han har mångårig erfarenhet inom vårdsektorn och tack vare det besitter han mycket kunskap gällande sjukvårdslagstiftning som hälso- och sjukvårdslagen HSL och socialtjänstlagen SoL.

Vår vision

Vi strävar hela tiden efter att tillsätta rätt person till rätt uppdrag för att individen ska kunna bidra med så mycket som möjligt. Inom vård & omsorg finns bland de mest behövande i samhället, alla ha rätt att få den hjälp de behöver – det ska vi vara med och bidra till.

D & D HEMTJÄNST I HALLAND HAR VUNNIT UPPHANDLING I HALMSTAD KOMMUN!

Vi på D & D Hemtjänst i Halland är mycket stolta över det förtroende vi har fått från Halmstad kommun att få leverera sjuksköterskor. För er som är intresserade av att arbeta i Halmstad kommun är välkomna att skicka in er ansökan.

D & D Hemtjänst i Halland AB är ett framgångsrikt företag i vårdbranschen som startade 2020. Utöver våra hushållsnära tjänster och personlig omsorg hyr vi även ut och rekryterar sjuksköterskor till offentliga och privata vårdgivare. Vår personalpool gör allt från att fylla enstaka vikariat över dagen till att bemanna hela avdelningar och enheter.

Från vårt huvudkontor i Halmstad kan vi ansvara för uppdrag till kommuner, landsting och ett stort antal privata vårdgivare från Umeå i norr till Malmö i söder.

Det som kännetecknar vår framgångsrika rekrytering och bemanning är:

  • Personlig kontakt
  • Snabb handläggning
  • Engagemang
  • Lojalitet
  • God personalvård

Vi tillhandahåller kompetent och lyhörd personal till vårdgivare vars uppdrag är att bedriva omsorgsfull och effektiv vård.

 

Tillgänglighet

Vi tillhandahåller kompetent och lyhörd personal till vårdgivare vars uppdrag är att bedriva omsorgsfull och effektiv vård.

Du når oss direkt dygnet runt, alla dagar. Vår kunniga servicepersonal finns alltid på plats för att hjälpa dig. Våra konsultchefer har alla mycket bred och gedigen erfarenhet av vårdbemanning för att kunna stötta dig på bästa sätt.

Kvalitet

Vi arbetar med kontinuitet som en av våra starkaste ledstjärnor, det är en förutsättning för att med stolthet leverera våra tjänster. I processen att placera rätt person på rätt plats går vi omsorgsfullt tillväga. Vi ser till att du har tillgång till all information du behöver innan du påbörjar uppdraget.

Uppföljning

D & D Hemtjänst i Halland arbetar också med direkt och kontinuerlig uppföljningsdialog, både med dig som konsult och uppdragsgivaren. Att få återkoppling på hur vi som leverantör lever upp till våra uppdragsgivares förväntan kring kompetens, kvalitet och bemötande är en viktig del i D & D Hemtjänst i Hallands kvalitetsarbete.

Verksamheten bygger på långsiktighet och ömsesidigt förtroende i nära samverkan med våra kunder. Målet är att tillfredsställa våra kunders behov och överträffa förväntningarna vid varje uppdrag.

Vår företagskultur är stark och präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi månar om vår personal och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete. D & D Hemtjänst i Halland har en stadig tillväxt och vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling tillsammans med medarbetare och kunder.

Hur ser din yrkeskompetens ut? Skicka in din spontanansökan till oss så matchar vi den mot uppdrag som passar dina kvalifikationer och önskemål. Passa också på att titta på våra aktuella annonser med lediga jobb.

Allden Hasku är sjuksköterska. Efter att ha arbetat i 13 år inom den traditionella vården, med allt ifrån sjukhusvård, kommunal & privat vård till rådgivning, så valde han för snart ett år sedan att börja arbeta som egenföretagare.

– Jag har alltid haft en förkärlek till att hjälpa människor, jag brinner för vård och omsorg. Jag har även en ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer samt magisterexamen inom hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap, som är väldigt användbara vidareutbildningar i detta yrke som egenföretagare, säger Allden.

Allden & Ardita Hasku driver ett bolag som främst arbetar med hushållsnära tjänster, personlig omsorg och uthyrning av vårdpersonal, främst sjuksköterskor.

– Jag är väldigt intresserad av omvårdnad, men jag brinner också för det entreprenöriella, varför jag började driva eget. Att driva eget är roligt och lärorikt, men det är också mycket och hårt arbete, säger Allden.

I huvudsak arbetar Allden i tjänsten som underleverantör för Hallands sjukhus Halmstad och träffar patienter, men han är även involverad i en del former av verksamhetsutveckling inom D & D Hemtjänst i Halland.

– Det känns spännande att vara med den här resan med D & D Hemtjänst i Halland, och det är inspirerande att se vad man åstadkommer. Det jag tycker att D & D Hemtjänst i Halland verkligen satsat på är kundupplevelsen. Bemötande är bland det absolut viktigaste i kundmötet, och en stor anledning till varför våra kunder är så väldigt nöjda.

För ett par dagar sedan började vi arbeta med att hitta styrelsesuppleanter till D & D Hemtjänst i Halland AB. Den 28 april 2021 hade vi extra bolagsstämma där en ny kandidat valdes in till styrelsen. Vi är nu glada över att välkomna Olivia Colldin som ytterligare en ny styrelsemedlem. Lena och Olivia har stor erfarenhet av styrelsearbete och kommer att vara en betydelsefulla resurser för vår styrelse.

Lena Andersson har en högskoleexamen inom social omsorg och vidareutbildning inom ekonomi vid ekonomicentrum i Lund. Lena har tjänstgjort som biståndshandläggare, biträdande chef, brukar stödjare, anhörigstödjare och LSS-handläggare. År 2011 startade Lena assistansbolag, ALOIS assistans AB, där hon tjänstgjorde som verksamhetschef till och med 2019. Lena sålde sitt assistansbolag 2018 och arbetade kvar ett år som VD och verksamhetschef enligt överenskommelse vid försäljningen. 2014 blev Lena årets nyföretagare i nordvästra Skåne, 2015 var hon en av sju finalister i ”EY Entrepreneur Of The Year” i södra Sverige, 2016 och 2017 blev ALOIS assistans AB ett av Dagens Industri gasellföretag.
– Jag är 63 år men känner att jag har mycket mer energi och lust att fortsätta skapa och bidra med inom en närliggande bransch som jag har erfarenhet om. Jag tror väldigt mycket på D & D Hemtjänst i Halland och deras idéer, därav ser jag mig som en tillgång då jag även varit med om att starta upp företag i omsorgsbranschen och har lång erfarenhet av lagar och avtal som är aktuella, säger Lena Andersson, styrelsesuppleant.

Olivia Colldin har en kandidatexamen i beteendevetenskap med en vidareutbildning inom social och förvaltningsjuridik samt företagsekonomi. Olivia kommer närmast från en tjänst som biståndshandläggare inom socialförvaltningen, enhet myndighet äldreomsorg/LSS i Klippans kommun.
– Mina starka sidor är utåtriktad, social och har lätt för att kommunicera, läsa av och bemöta nya människor. Jag uppfattar mig även som ansvarstagande och duktig på att hantera stressade situationer. Min ambition är att hjälpa till inom de specifika områden jag är utbildat i och framförallt vara med denna intressanta resa som D & D Hemtjänst i Halland genomgår.

Tillsammans kommer D & D Hemtjänst i Halland AB att fortsätta det goda arbetet och ha en lyckad framtid som hemtjänstverksamhet!

Än en gång, varmt välkomna till D & D Hemtjänst i Halland AB! Nu ser vi fram emot ett framgångsrikt styrelsearbete tillsammans.

© hemtjanstihalland.com All rights reserved.
Powered by Webgiant.se