Telefon
035-100 666
E-postadress
d.d@hemtjanstihalland.com
Öppettider
Måndag-fredag: 07-17

Ledsagarservice

Att kunna ta sig utanför hemmet för besök och aktiviteter höjer livskvaliteten avsevärt. För många kan det vara svårt att på egen hand ta sig iväg på till exempel fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet eller besöka en vän.

Om du behöver hjälp och stöd för aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning vara ett bra sätt. Genom D & D Hemtjänst i Halland kan du få en person med dig som hjälper till med sådant du har svårt att klara själv.

Du kan ansöka om ledsagning som en insats från kommunen och då är den kostnadsfri men tidsbegränsad. Du kan även anlita oss direkt för ledsagning och köpa det som hushållsnära tjänster med rut-avdrag och då kan du själv bestämma hur många timmar du behöver.

Genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta är du alltid i goda händer.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning beviljas för dig som har något funktionshinder – främst synskada, demens eller psykiskt funktionshinder. Ett funktionshinder som påverkar att du inte kan ta dig ut själv eller med hjälp av färdtjänst, och där det inte fungerar att få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter.

Köper du istället tjänsten direkt av oss med rut-avdrag finns inga krav. Du bestämmer själv hur många timmar du önskar.

Byte till oss

Du som redan har ledsagning men inte är nöjd med din nuvarande utförare kommer kunna byta till oss så fort ackrediteringsprocessen är genomgått och avslutat samt ett beslut om godkännande fattats av hemvårdsnämnden i respektive kommun.

© hemtjanstihalland.com All rights reserved.
Powered by Webgiant.se