D&D Hemtjänst i Halland AB

D & D Hemtjänst i Halland erbjuder serviceinsatser, personlig omvårdnad, delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt hushållsnära tjänster som hemstädning, personlig omsorg, kläd- och textilvård, fönsterputs, flyttstädning och trädgårdsarbete.

Vi hjälper även till vårdgivare att hitta rätt personal när och där vårdgivaren behöver. I vårt omfattande nätverk finns erfarna och duktiga sjuksköterskor. Tillsammans hjälps vi åt att skapa och upprätthålla bästa möjliga vård och omsorg i Sverige.

Inom vår hemtjänstverksamhet ger vi stöd och service för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Vårt arbete med omsorg och omvårdnad präglas av fyra viktiga principer.

  • Trygghet
  • Självbestämmande
  • Integritet
  • Respekt

Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg i sin bostad och trivas med de personer som kommer hem till kunden. Vår personal som består av sjuksköterska och under­sköterska har lång erfarenhet och kunskap av hälsosjukvård inom somatisk verksamhet och äldre­omsorg. Har även bra kunskap inom hälsosjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Vi vill ge kunden den bästa möjliga service och omvårdnad som möjligt. Allt för att kundens vardag ska fungera enligt dess önskemål.

Som ni hör har verksamheten en omfattande kompetens inom äldre- och social omsorg. Området demenssjukdom ligger vår ledning särskilt varmt om hjärtat, i vår verksamhet har vi en bred erfarenhet från detta. Det viktigaste för god demensvård är att vår personal skapar en tillitsfull och trygg relation tillsammans med kunden som har en demenssjukdom och anhöriga. D & D Hemtjänst i Halland strävar efter att skapa förutsättningar för att kunna kommunicera och förstå varandra.

Forskning visar att det finns stor risk att man förlorar kunskaperna i det sist inlärda språket när man blir äldre. För äldre invandrare är detta språk såklart svenska. Äldre som har kommit till Sverige sent i livet kanske inte ens har hunnit lära sig språket. För dessa grupper är det mycket viktigt att kunna få omsorg på det egna modersmålet. Omsorg på modersmålet betyder trygghet och ger också möjlighet till bättre vård då kunden bättre kan uttrycka sina önskemål och behov. D & D Hemtjänst i Halland strävar efter att den enskilde kunden ska få hjälp av personal som talar den enskildes modersmål. Vår personal talar Svenska, Engelska, Tyska, Albanska och Serbiska.

Kompetensutveckling är något väsentligt för alla våra medarbetare, så att medarbetarnas kunskap samt färdigheter ökar. Några av dem  kompetensutvecklingar vi erbjuder våra medarbetare är inom områden som demens, nutrition, förflyttningsteknik, vardagsrehabilitering och psykisk ohälsa.

Våra äldre SKA

  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård, omsorg och rehabilitering

Vem har rätt till bistånd?

Enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Sociala myndighetsnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 4 kap 2 §.”

Enligt Socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få hjälp till sin försörjning och livsföring i övrigt. Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med. De tar ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få för att erhålla en skälig levnadsnivå.

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som lagen garanterar som miniminivå.

Ring oss gärna

035-100 666

Numret går direkt till verksamhetsansvariga. Du når oss mån-fre klockan 07.00 – 17.00

Följ oss på sociala medier