D&D Hemtjänst i Halland AB

Vår målsättning är att vi ska vara ett så bra stöd för kunden som möjligt så att kunden kan bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.

Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg i sin bostad och trivas med de personer som kommer hem till kunden. Vår personal som består av sjuksköterska och under­sköterska har lång erfarenhet och kunskap av hälsosjukvård inom somatisk verksamhet och äldre­ omsorg. Har även bra kunskap inom hälsosjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Vi vill ge kunden den bästa möjliga service och omvårdnad som möjligt. Allt för att kundens vardag ska fungera enligt dess önskemål.

Vårt mål är att du ska känna dig väl bemött, trygg och nöjd samt ha ett inflytande över det stöd och den hjälp du får av oss.

Våra äldre SKA

  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård, omsorg och rehabilitering

Vem har rätt till bistånd?

Enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Sociala myndighetsnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 4 kap 2 §.”

Enligt Socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få hjälp till sin försörjning och livsföring i övrigt. Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med. De tar ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få för att erhålla en skälig levnadsnivå.

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som lagen garanterar som miniminivå.

D&D Hemtjänst i Halland AB

Ring oss gärna

0736155772 eller 0739401837

Numret går direkt till verksamhetsansvariga. Du når oss mån-fre klockan 07.00 – 17.00

Följ oss på sociala medier