Telefon
035-100 666
E-postadress
d.d@hemtjanstihalland.com
Öppettider
Måndag-fredag: 07-17

D & D Hemtjänst i Halland

D & D Hemtjänst i Halland erbjuder serviceinsatser, personlig omvårdnad, delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt hushållsnära tjänster som hemstädning, personlig omsorg, kläd- och textilvård, fönsterputs och flyttstädning.

D & D Hemtjänst i Halland hjälper även till vårdgivare att hitta rätt personal när och där vårdgivaren behöver. I vårt omfattande nätverk finns erfarna och duktiga sjuksköterskor. Tillsammans hjälps vi åt att skapa och upprätthålla bästa möjliga vård och omsorg i Sverige.

Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg i sin bostad och trivas med de personer som kommer hem till kunden. Vår personal som består av sjuksköterskor och under­sköterskor har lång erfarenhet och kunskap av hälsosjukvård inom somatisk verksamhet och äldre­omsorg. Vi har även bra kunskap inom hälsosjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Vi vill ge kunden den bästa möjliga service som möjligt. Allt för att kundens vardag ska fungera enligt dess önskemål.

Demenssjukdom

Hemtjänsten möter allt oftare personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra har redan en demensdiagnos. På D & D Hemtjänst i Halland har vi stor erfarenhet av att ge omsorg till dem som drabbas, men också stöd till närstående. Vår ledning håller sig á jour med forskning och framsteg på området och vi jobbar med evidensbaserade metoder för att hjälpa och förstå dem som drabbats. Hos oss är betydelsen av bemötandet av personer med demenssjukdom stor. Även vikten av ett bra samarbete med de närstående som är en vägvisare för våra medarbetare.

Vårt arbete präglas av fyra viktiga principer.

Trygghet

Självbestämmande

Integritet

Respekt

Hög personalkontinuitet

En hög personalkontinuitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunder inom social omsorg ska känna sig nöjda med sin hemtjänst. Vi vet att det blir lättare att påverka de insatser som utförs när det är färre medarbetare inblandade i utförandet. Därför är vår målsättning alltid att noggrant planera hemtjänstinsatserna så att du ska kunna få hjälp av ett fåtal personer som du kan lära känna ordentligt och känna dig trygg med.

Hemtjänst på dina villkor

Vi arbetar med flexibla och individanpassade lösningar så att våra insatser sker på dina villkor vilket är helt nödvändigt för att vi ska kunna skapa största möjliga livskvalitet för dig. Därför utser vi alltid en särskild kontaktperson som är den medarbetare hos oss som tar ett särskilt ansvar för ditt välmående och för att insatserna utförs på det sätt som du tänkt dig. Du och dina närstående kan alltid höra av er till kontaktpersonen för frågor eller synpunkter på vår verksamhet.

Erfarna och kompetenta medarbetare

Vi är noga när vi rekryterar våra medarbetare för att säkerställa att du ska få hemtjänst av kunniga personer med god omvårdnadskompetens. Vi har alltid ambitionen att rekrytera våra medarbetare lokalt eftersom det är viktigt med områdeskännedom och förståelse för dina unika behov. Våra medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån dina specifika behov. När vi kommer hem till dig bär vi alltid våra egna arbetskläder och en synlig ID-bricka så att du lätt kan känna igenom oss och därigenom känna dig trygg.

Hemtjänst på ditt hemspråk

Vi försöker alltid att erbjuda hemtjänst på ditt hemspråk så att du ska kunna känna dig säker på att bli förstådd. I nuläget kan vi utföra hemtjänstinsatser på svenska, engelska, tyska, albanska och serbiska. Vi kommer att försöka rekrytera nya medarbetare om du har ett hemspråk som våra befintliga medarbetare i nuläget inte behärskar.

Ständiga förbättringar

För att kunna erbjuda en hemtjänst som alltid håller god kvalitet behöver vi vara en lärande organisation. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar. Vi använder en särskild arbetsmodell för att komma åt de saker som vi behöver utveckla. Arbetsmodellen som kallas Kvalitetshjulet består av fyra delar: planering, genomförande, utvärdering och förbättringsarbete. Arbetsmodellen innehåller de rutiner och arbetssätt som vi behöver för att utföra det dagliga arbetet men också ett antal verktyg för att kunna mäta, utvärdera och utveckla våra insatser.

Fokus på hälsofrämjande insatser

Vi arbetar utifrån en personcentrerad omsorg där vi utgår från de resurser och förmågor du har med fokus på att identifiera och stärka de faktorer i ditt liv som är hälsofrämjande.

Våra äldre SKA

  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård, omsorg och rehabilitering

Vem har rätt till bistånd?

Enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Sociala myndighetsnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 4 kap 2 §.”

Enligt Socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få hjälp till sin försörjning och livsföring i övrigt. Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med. De tar ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få för att erhålla en skälig levnadsnivå.

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som lagen garanterar som miniminivå.

© hemtjanstihalland.com All rights reserved.
Powered by Webgiant.se